Rumuńskie atrakcje. Malowane klasztory

Rumunia może zadziwić niejednego turystę swymi wspaniałymi zabytkami i przykładami unikalnej architektury. Do najcenniejszych obiektów znajdujących się na terenie tego kraju można bez wątpienia zaliczyć malowane klasztory. Większość z nich znajduje się w północnej części Mołdawii. Prawdziwą skarbnicą takich budowli jest zaś Bukowina – historyczna kraina, która rozłożyła się pomiędzy Karpatami a doliną Dniestru.


Niezwykłe perełki architektury


Większość malowanych klasztorów to zabytkowe, drewniane cerkwie prawosławne wzniesione w XVI stuleciu. Ich nazwa pochodzi od pięknych malowideł pokrywających nie tylko wewnętrzne, ale i zewnętrzne ściany budowli. Dawniej klasztory te chronione były przez obronne mury, dzięki czemu w razie konfliktów przygranicznych świetnie sprawdzały się jako schronienie dla miejscowej ludności. Dziś są one jednymi z najcenniejszych zabytków na kontynencie europejskim, zaś najlepszym dowodem na ich niezwykłą wartość jest wpisanie malowanych klasztorów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Malowanie cerkwie urzekają swą skromnością, prostotą i niewielkimi rozmiarami. To właśnie niewielkie wymiary świątyń sprawiały, że ich zewnętrzne ściany pokrywano malowidłami. Miły one pomóc w zrozumieniu kazania tym, dla których zabrakło już miejsca w cerkiewnym wnętrzu. Dla niepiśmiennych chłopów takie malowidła stawały się swoistą biblią, dostępną bez ograniczeń o każdej porze dnia i nocy.


Każda z tych wyjątkowych cerkwi na terenie Bukowiny ozdobiona jest na zewnątrz malowidłami o biblijnej tematyce, które tworzą spójną całość. Taka biblia w obrazkach przedstawiać musiała konkretną historię, której przekaz stawał się silniejszy dzięki realistycznym przedstawieniom. Malowidła takie wykonywane były zgodnie z ustalonymi zasadami, zaś w wielu regionach Bukowiny powstawały specjalne szkoły malarstwa religijnego. Co ciekawe, każdy z klasztorów ma swą własną kolorystykę. Indyjski róż zarezerwowany został dla monastyru Humor, zaś zieleń – dla Suczewicy. Interesującym zjawiskiem jest także niezwykła odporność fresków na działanie czynników atmosferycznych. Większość z nich oparła się działalności wiatru, deszczu i czasu, do dziś prezentując się w całej swej okazałości wędrującym przez Bukowinę turystom.


Te fascynujące perełki architektury podziwiać można przede wszystkim w okolicach Suczawy. W tym rejonie do dnia dzisiejszego zachowało się aż pięć takich  klasztorów, przy czym najstarsze z nich pochodzą z XV wieku. Wyjątkowo cennym obiektem jest też cerkiew znajdująca się w monastyrze Agapia, która kusi nie tylko pięknymi freskami, ale również kolekcją cennych ikon.


Najpiękniejsze ze wszystkich.


Każda malowana cerkiew jest obiektem wyjątkowym, jednak są wśród nich obiekty zasługujące na szczególną uwagę. Jedną z nich jest cerkiew św. Jana Chrzciciela w Arbore, wzniesiona na początku XVI stulecia. Piękną budowlą jest również cerkiew św. Mikołaja w monastyrze Probota, która była jedną z pierwszych świątyń na terenie Bukowiny ozdobionych zewnętrznymi malowidłami. Jedną z najbardziej charakterystycznych i najchętniej odwiedzanych jest natomiast cerkiew w monastyrze Voronet, znana z ogromnego fresku przedstawiającego scenę Sądu Ostatecznego. Malowidło to zajmuje całą zachodnią elewację cerkwi, zaś całe przedstawienie rozmieszczone zostało na pięciu poziomach. Pięknie prezentuje się również cerkiew św. Demetriusza w Suczawie, której dodatkową ozdobą jest płaskorzeźba przedstawiająca herb Mołdawii.

  -  Emilia
Rozmowa GG Rozmowa SKYPE -  Adam

mob. +48 537 384 830

tel. +48 87 307 00 60

fax. +48 87 737 15 13wycieczki na Litwę